Søknad om støtte - Olav Thons Samfunnsnyttige Stiftelse
VelkommenLogo til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

Søknad om støtte til samfunnsnyttige formål

Søknad om støtte må inneholde følgende informasjon:

OM SØKER

 • Navn/selskap/organisasjon
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer, e-postadresse, evt. nettside

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

 • Kortfattet presentasjon av prosjektet
 • Målsetting – hvilket behov dekkes av tiltaket
 • Målgruppe – hvem blir berørt/nyter godt av tiltaket

SØKNADSBELØP – BUDSJETT – FINANSIERING

 • Søknadsbeløp
 • Budsjett
 • Finansieringsplan
 • Eventuell dugnad – oppgi verdi
 • Andre finansieringskilder/samarbeidspartnere det er søkt/mottatt støtte fra
 • Kontonummer og kontohavers navn og adresse

FREMDRIFTSPLAN

 • Prosjektets start- og sluttdato
 • Er tiltaket påbegynt?

SØKNADSBEHANDLINGEN

Søknadsfrister er 1. mars og 1. september med vedtak innen 2 måneder senere. Søknadene undergis skriftlig behandling. Telefonhenvendelser mottas ikke.

Søknad sendes på e-post til otss@olavthon.no

Bekreftelse på mottagelse sendes når søknaden er registrert.
Etter behandling sendes tilbakemelding pr e-post.

OPPFØLGNING

Stiftelsen bes underrettet dersom det oppstår forsinkelser i prosjektet i forhold til oppgitt tidsramme.

Stiftelsen imøteser sluttrapport om anvendelsen av de tildelte midler, med oversikt over totale kostnader og finansiering.

Det bes utformet et kort sammendrag med presentasjon av prosjektet, gjerne med bilder og henvisning til presseomtale mv., som kan publiseres på stiftelsens nettsider.

STIFTELSEN STØTTER BL.A. IKKE

 • Individuelle studier, ekspedisjoner, deltagelse i konkurranser o.l.
 • Oppsetting av konserter, teaterforestillinger, utstillinger
 • Drift og ordinært vedlikehold
 • Sponsorvirksomhet, gaver og premier i forbindelse med lotteri
 • Tiltak som er en naturlig del av offentlig sektors ansvar