Søknad om støtte fra Olav Thons Legat – Olav Thons samfunnsnyttige stiftelse
VelkommenLogo til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

Søknad om støtte fra Olav Thons Legat

SØK STØTTE

SØKNAD OM STØTTE MÅ INNEHOLDE FØLGENDE INFORMASJON:

Hvem søker du på vegne av?

 • En virksomhet (organisasjon, selskap eller forening)
 • Privatperson

 

Gjelder søknaden:

 • Politisk/religiøst formål?
 • Individuelle studier, ekspedisjoner, deltagelse i konkurranser eller lignende?
 • Oppsetting av konserter, teaterforestillinger og/eller utstillinger?
 • Drift og/eller ordinært vedlikehold?
 • Sponsorvirksomhet, gaver og/eller premier i forbindelse med lotteri?
 • Tiltak som er en naturlig del av offentlig sektors ansvar?
 • Er formålet i Norge?
 • Oppføring av fast eiendom til bruk i allmennyttige formål

 

Søknadsbeløp og budsjett:

Søknadsbeløp, budsjett og hvor stor andel i kroner av budsjettet dekker honorar eller lønnsutgifter.

 

Om søker:

 • Navn/selskap
 • Organisasjonsnummer, hvis det er en virksomhet
 • Adresse
 • Evt. nettside
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer og e-postadresse

 

Beskrivelse av prosjektet:

 • Kan tiltaket knyttes til et geografisk sted? Evt. hvor?
 • Er søker en medlemsorganisasjon? Evt. hvor mange medlemmer har dere?
 • Tittel på formålet
 • Kort beskrivelse av formålet
 • Er det påregnet dugnadstimer?
 • Er det søkt om midler til dette formålet tidligere hos Olav Thon Stiftelsen eller Olav Thons Legat?
 • Er det søkt støtte til dette formålet fra andre finansieringskilder/samarbeidspartnere? Evt. hvilke?
 • Har du / din organisasjon søkt støtte til Olav Thon Stiftelsen eller Olav Thons Legat for andre formål eller prosjekter?

 

Opplasting av vedlegg

 • Søknad
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Evt. andre vedlegg

 

Når søknaden er sendt inn vil du motta en kvittering som oppsummerer søknaden.

Retningslinjer for hvem som mottar støtte

Støtte kan ikke ytes politiske eller religiøse formål. Styret bestemmer størrelsen på den årlige utdelingen.

Støtte til allmennyttige formål skal finne sted i henhold til nærmere retningslinjer gitt av Olav Thon. Styret står for øvrig fritt til å bestemme hvilke av formålene som til enhver tid skal støttes og på hvilken måte støtten skal ytes.

SØKNADSBEHANDLINGEN

Søknadsfrister er 1. mars og 1. september med vedtak innen 2 måneder senere. Søknadene undergis skriftlig behandling. Telefonhenvendelser mottas ikke. Åpenbart uklare og ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. Alle punkter med informasjon som bes om i søknadsskjemaet må tas med.

Søk støtte her.

Bekreftelse på mottagelse sendes når søknaden er registrert.
Etter behandling sendes tilbakemelding pr e-post.

 OPPFØLGING

Legatet bes underrettet dersom det oppstår forsinkelser i prosjektet i forhold til oppgitt tidsramme.

Legatet imøteser sluttrapport om anvendelsen av de tildelte midler, med oversikt over totale kostnader og finansiering. Vi sender ut mal for sluttrapport i tildelingsmail.

Det bes utformet et kort sammendrag med presentasjon av prosjektet, gjerne med bilder og henvisning til presseomtale.

      LEGATET STØTTER IKKE

(oppregningen er ikke uttømmende)

 • Individuelle studier, ekspedisjoner, deltagelse i konkurranser o.l.
 • Oppsetting av konserter, teaterforestillinger, utstillinger
 • Drift og ordinært vedlikehold
 • Sponsorvirksomhet, gaver og premier i forbindelse med lotteri
 • Tiltak som er en naturlig del av offentlig sektors ansvar