Søknad om støtte - Olav Thons Legat
VelkommenLogo til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

Søknad om støtte fra Olav Thons Legat

SØKNAD OM STØTTE MÅ INNEHOLDE FØLGENDE INFORMASJON:

OM SØKER

 • Navn/selskap/organisasjon
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer, e-postadresse, evt. nettside

  BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

 • Kortfattet presentasjon av prosjektet
 • Målsetting – hvilket behov dekkes av tiltaket
 • Målgruppe – hvem blir berørt/nyter godt av tiltaket

  SØKNADSBELØP – BUDSJETT – FINANSIERING

 • Søknadsbeløp
 • Budsjett
 • Finansieringsplan
 • Eventuell dugnad – oppgi verdi
 • Andre finansieringskilder/samarbeidspartnere det er søkt/mottatt støtte fra
 • Kontonummer og kontohavers navn og adresse

  FREMDRIFTSPLAN

  • Prosjektets start- og sluttdato
 • Er tiltaket påbegynt?

   

  SØKNADSBEHANDLINGEN

Søknadsfrister er 1. mars og 1. september med vedtak innen 2 måneder senere. Søknadene undergis skriftlig behandling. Telefonhenvendelser mottas ikke.

Søknad sendes på e-post til thonlegat@olavthon.no

Bekreftelse på mottagelse sendes når søknaden er registrert.
Etter behandling sendes tilbakemelding pr e-post.

 OPPFØLGING

Legatet bes underrettet dersom det oppstår forsinkelser i prosjektet i forhold til oppgitt tidsramme.

Legatet imøteser sluttrapport om anvendelsen av de tildelte midler, med oversikt over totale kostnader og finansiering.

Det bes utformet et kort sammendrag med presentasjon av prosjektet, gjerne med bilder og henvisning til presseomtale mv., som kan publiseres på legatets nettsider.

      LEGATET STØTTER IKKE

(oppregningen er ikke uttømmende)

 • Individuelle studier, ekspedisjoner, deltagelse i konkurranser o.l.
 • Oppsetting av konserter, teaterforestillinger, utstillinger
 • Drift og ordinært vedlikehold
 • Sponsorvirksomhet, gaver og premier i forbindelse med lotteri
 • Tiltak som er en naturlig del av offentlig sektors ansvar