Olav Thons samfunnsnyttige stiftelse
VelkommenLogo til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

Olav Thons Legat

Legatet ble opprettet i 2002 (tidligere Olav Thons Samfunnsnyttige Stiftelse) med en grunnkapital gitt av Olav Thon, med formål å gi økonomisk bistand til:

  • Tiltak for utvikling og bedring av det fysiske, lærende og stimulerende miljø for barn, unge og eldre.

Støtte kan gis til personer, organisasjoner, organiserte grupper, virksomheter og til andre som bidrar til å fremme legatets formål.

VEDTEKTER

SØKNAD OM STØTTE
TIL Olav thons legat

STYRE

TIDLIGERE TILDELINGER

OM OLAV THON