Olav Thons Samfunnsnyttige Stiftelse
VelkommenLogo til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

Olav Thons Samfunnsnyttige Stiftelse

Stiftelsen ble opprettet i 2002 med en grunnkapital gitt av Olav Thon, med formål å gi økonomisk bistand til:

  • Helsefremmede virksomhet, herunder medisinsk forskning
  • Tiltak for utvikling og bedring av det fysiske miljø
  • Barn og ungdoms oppvekstvilkår
  • Bidrag til beste for eldre

Tilskudd gis til personer, organisasjoner, virksomheter eller andre som bidrar til å fremme stiftelsens formål.

VEDTEKTER

SØKNAD OM STØTTE
TIL SAMFUNNSNYTTIGE FORMÅL

STYRET

TIDLIGERE TILDELINGER

OM OLAV THON